• Pivot Table – טבלאות דינמיות, יצירת Dash Board הכולל מספר טבלאות ציר עם שדות מחושבים, קיבוצי תאריכים, כלי פריסה, עיצוב מותנה וגרפים מגוונים

Power Pivot

 • ההבדל בין Pivot Table ל- Power Pivot
 • העברת טבלאות אקסל ל- Power Pivot
 • יבוא נתונים ל- Power Pivot ממסדי נתונים שונים
 • קשרי גומלין
 • היררכיות
 • הגדרות “כלי לקוח”
 • יצירת טבלת ציר רב מימדית
 • נוסחאות DAX בסיסיות – עמודות מחושבות Calculate Columns
 • שימוש במדדי KPI

Power Query – Get and Transform Data

 • הבאת נתונים ממקורות שונים
 • תיקון ויצירת טבלאות מקבצים שונים : אקסל, CSV, טקסט
 • מיזוג וחיבור למסדי נתונים אינטרנטיים
 • שאילתות והתאמת הטבלאות לצרכים השונים
 • נוסחאות ב-Query

Power Map – תצוגה תלת מימדית של גלובוס והצגת הנתונים עליו

 • יצירת מודל גלובוס תלת מימדי
 • הצגת הנתונים בפריסות שונות
 • הגדרת סיורים, סצנות ושכבות
 • יצירת וידאו לשימוש במצגות

נוסחאות DAX ב- Power Pivot

 • Time Intelligence Functions
 • Text Functions
 • Statistical Function
 • Logical Functions

Power BI Desktop

 • Get Data – ייבוא נתונים ל- Power BI ממקורות שונים
 • Edit – עריכת הנתונים הטבלאיים ויצירת טבלאות תאריכים וטבלאות עזר
 • Clean – ניקוי הנתונים והכנתם ליצירת לוח מכוונים
 • Transform – שיפור הנתונים והתאמתם לצרכים, יצירת קשרי גומליו
 • מיזוג טבלאות, יצירת אוטומציה ע”י הבאת נתונים מתיקיות שלמות
 • Create reports – יצירת Dash Board מהנתונים, שימוש בתרשימים מגוונים
 • הורדת תרשימים שונים מהרשת ויצירת לוח מכוונים דינמי
 • שימוש בנוסחאות DAX ב- Power BI
 • הפצת התרשימים ושיתופם
 • יצירת שאילתות בשפה פשוטה